This text would be displayed if JavaScript is not enabled
Xúc xích cá phomai
Giá bán 47,500đ
Viên vị bò
Giá bán 35,000đ
Viên Vị Tôm
Giá bán 35,000đ
Chả cá basa
Giá bán 30,000đ
Chả lụa cá
Giá bán 33,000đ
Tàu hủ cá basa
Giá bán 32,400đ
Chả cá basa chiên
Giá bán 28,500đ
Cá viên basa thì là
Giá bán 38,000đ
CÁ VIÊN BASA RAU CỦ
Giá bán 38,000đ