This text would be displayed if JavaScript is not enabled
Bò viên
Giá bán 61,000đ
Chả chiên tẩm mè
Giá bán 50,000đ
Cá viên ngũ vị
Giá bán 46,000đ
Bò viên đặc biệt
Giá bán 40,000đ