This text would be displayed if JavaScript is not enabled
Cá viên basa rau củ
Giá bán 34,000đ
Cá basa phi lê
Giá bán 74,000đ
Chả cá basa hấp
Giá bán 32,000đ
Tàu hủ cá basa
Giá bán 30,000đ
Chả cá basa
Giá bán 30,000đ
Chả viên khoai môn
Giá bán 37,000đ
Chả cá basa chiên
Giá bán 45,000đ